כתר מקומפוזיט-נננו-הברדי

במקרים מסויימים בהם המטופל שוחק שיניים בצורה אגרסיבת, יש מקום לשקול כתר עלבסיס קומפוזיט עם מקדם שחיקה נמוך,כך שלמרות השחיקה ,לא יפגע בשן הנגדית, ובנוסף יספק חוזק עמידות ותוצאה אסטטית טובה מאוד.

 

composite_crown01

לפני