Print Friendly, PDF & Email

הטיפול האורתודונטי נועד לתת שיפור אסתטי ותפקודי. בפעמים רבות הטיפול אורתודונטי משפר את בריאות השיניים , משום שהשמירה עליהן ועל ניקיון החניכיים תהיה קלה יותר.

יישור שינייםטיפול אורתודונטי פותר בעיה תפקודית של השיניים (סגירה לא תקינה, חוסר בקיעה של שיניים, צפיפות שיניים, סטייה של הלסת או מנשך הפוך). מסייע בהשגת מנשך תקין , וסגירת שיניים, טובה ונוחה יותר.

לעיתים בעת שיקום פה נרחב במבוגרים, אחרי שנים רבות של הזנחה, אין מנוס מלבצע יישור שיניים כחלק מתוכנית השיקום

במקרים של מחלת חניכיים מתקדמת שגרמה לתזוזות של שיניים ופתיחת מרווחים, במקרים של פריסה של שיניים קדמיות וניידות שיניים, במקרים של סגירת מקום לאחר עקירות שיניים ,במקרים של בקיעת ייתר של שיניי