בנית גשר על בסיס סיבי זכוכית עם פגיעה מינימלית בשיניים סמוכות

מטופל הגיע עם שן הרוסה ומחסור בשן סמוכה
נעשה טיפול שורש ומבנה אסטטי
נבנה גשר במעבדה עלבסיס סיבי זכוכית ,בפה נעשה שקע קטן בחלקו הפנימי של הניב
הגשר הודבק לשביעות רצונו של המטופל.

 

אחרי

לפני